Fokus Digital Services

Специализирано експертно ръководство:

Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

За автора на ръководството:
Проф. д-р Стоян Дурин


Регистриран одитор. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София. Работил е като счетоводител, финансов ревизор и преподавател в УНСС - асистент, доцент и професор.
 
В периода 01 юни 1985 година до края на 2001 година е работил в Министерство на финансите като ръководител на методологията на счетоводството в Република България.
 
Проф. д-р Стоян Дурин е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор от 1991 година. Той е първият председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). На този пост е два мандата - от 1996 до 2002 година. През 2011 година е избран за Почетен председател на ИДЕС.
 
Проф. д-р Стоян Дурин осъществява независим финансов одит в предприятия от всички отрасли в икономиката.
 
Има над 350 публикации в областта на счетоводната теория и практика. Превеждал е обучение на студенти и на счетоводители от практиката по "Финансово счетоводство", по "Международни стандарти за финансово отчитане" и по "международни одиторски стандарти".
 
Под негово ръководство е разработвано и внедрявано счетоводното и одиторското законодателство в периода 1990-2002 година.
 
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 
Не веднъж сме предлагали на Вашето внимание ръководства, посветени на вярното отчитане в различните сфери на отрасловото счетоводство.
 
Транспорт, строителство, туризъм... Това са само четири отрасъла, на които сме посвещавали експертни практически ръководства. Защото разбираме, че едно е да знаете теорията, друго е да я приложите на практика и то в специфична сфера.
 
Каквато е и земеделието...
 
Сега Ви осигуряваме помощник, с които счетоводното отчитане на земеделската дейност да бъде лесно и ясно именно на практика, а не просто на теория:
 
Счетоводство на предприятието със земеделска дейност

 
В него Ви очакват съвети за отчитане на разходи, приходи, текущи и нетекущи активи, данъци, преобразуване и ликвидация, собствен капитал и още!
 
Не пропускайте да го имате! Поръчайте го още сега!

Внимание! Само сега при поръчка на книги на обща стойност 60 лева, получавате ПОДАРЪК - БЕЗПЛАТНО "Настолен данчъно-осигурителен календар 2024" и безплатна доставка! Изберете своите експертни книги в края на настоящата страница и вземете подаръците към тях!

 

 
За членове на Клуб РС Издателство:
 
Не забравяйте, че според своя членска програма имате право на допълнителна отстъпка от цената на електронното ръководство:
- 10% - за програма Минумум
- 15% - за програма Стандарт
- 20% - за програма Максимум
Какво конкретно Ви разглежда ръководството:
 
 Основи на организацията на счетоводството
 
❖ Отчитане на основните производствени разходи и на приходите на предприятие със земеделска дейност
 Обща постановка
 Отчитане на растениевъдството
 Отчитане на животновъдството
 Отчитане на спомагателна дейност
 Отчитане на общи разходи
 Отчитане на разходи и приходи за бъдещи периоди
           
 Отчитане на разходи, които са за сметка на приходите от продажбите
 Обща постановка
 Отчитане на разходи за продажба на продукцията
 Отчитане на административни разходи
                                     
 Калкулиране на фактическата себестойност на продукцията от растениевъдството и животновъдството
 Обща постановка
 Калкулиране на фактическата себестойност при наличие на един основен продукт
 Калкулиране на фактическата себестойност при производството на един основен продукт и допълнителна продукция
 Калкулиране на фактическата себестойност при производството на няколко основни продукта с или без допълнителна продукция
 Калкулиране на търговската себестойност на продукцията
         
 Отчитане на разходи и приходи, които са за сметка на финансовия резултат
 Обща постановка
 Отчитане на финансови разходи и финансови приходи
 Отчитане на разходи и приходи от преоценка на активи и пасиви
 
 Отчитане на текущи активи
 Обща постановка
 Отчитане на парични средства
 Отчитане на материални запаси
 Отчитане на текущи биологични активи
 Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба
               
 Отчитане на нетекущи активи
 Обща постановка
 Отчитане на дълготрайни материални активи
 Отчитане на нематериални активи
 Отчитане на активи по лизинг
 Отчитане на активи по финансов лизинг
- Отчитане на активи по финансов лизинг при лизингодателя
- Отчитане на активи по финансов лизинг при лизингополучателя
- Отчитане на активи по оперативен лизинг
* Отчитане на активи по оперативен лизинг при лизингодателя
* Отчитане на активите по оперативен лизинг при лизингополучателя
- Отчитане на сделки с активи по обратен лизинг
* Отчитане на сделки по обратен лизинг при лизингодателя по финансов лизинг, който е и лизингополучател на активи по оперативен лизинг
* Отчитане на сделки по обратен лизинг при лизингополучателя по финансов лизинг, който е и лизингодател на активи по обратен лизинг 
 Отчитане на амортизации на амортизируеми активи и на обезценки на активи и пасиви
➯ Отчитане на нетекущи биологични активи
 Отчитане на млади трайни насаждения
 Отчитане на нетекущи инвестиции /участия/
- Обща постановка
- Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
- Отчитане на инвестиции в съвместни предприятия
- Отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия
- Отчитане на инвестиции в неконсолидирани структурирани предприятия
 Отчитане на инвестиционни имоти
 
 Отчитане на данъците
 Обща постановка
 Отчитане на акцизи
 Отчитане на данъка върху добавената стойност /ДДС/
 Отчитане на данъка върху дохода /печалбата/
 Отчитане на данъци, удържани при източника
 Отчитане на данъци върху разходи
 Отчитане на данъка върху дохода на физиченски лица
 Отчитане на местни данъци и такси
 
 Отчитане на приходи и разходи по програми и фондове на Европейския съюз
 
 Отчитане на преобразуване и ликвидация на предприятие земеделска дейност
 Обща постановка
 Отчитане на преобразуванена предприятия със земеделска дейност
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез тделяне
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез разделяне
- Отчитане на преобразуване на предприятия чрез вливане
- Отчитане на преобразуване на предприятоия чрез сливане
 Отчитане на ликвидация на предприятия
                                    
 Отчитане на собствения капитал
 Обща постановка
 Отчитане на основния капитал
 Отчитане на капиталови резерви
 Отчитане на финансови резултати
                                                 
 Основи на финансово-счетоводния анализ на предприятията със земеделска дейност
 Обща постановка
 Показатели за платежоспособност
 Показатели за възвръщаемост на капитала
 Показатели за използване на ресурсите
 Показатели за пазарна оценка на акционерно предприятие
 Показатели за финансова структура
 Показатели за динамика
 
+ Приложения:
 Списък на приложимите счетоводни стандарти
 Схема на отчитане на растениевъдството
 Схема на отчитане на животновъдството
 
Осигурете си съветите на доайена на родното счетоводство проф. д-р Стоян Дурин!
 
Поръчайте си неговото ръководство още сега!

 

Вижте анализа на проф. д-р Стоян Дурин за счетоводно отчитане на разходи за продажба на продукция в предприятие със земеделска дейност:
 Вижте цели страници от книгата във видеото тук:
при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура за фирма, посочете необходимите данни на 2-ра стъпка от формата за заявка!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52.80 лв. с ДДС ще получите:
 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ